Đang tải... Vui lòng chờ...

Trung tâm dịch vụ phát triển HTX

Giới thiệu Trung Tâm

Trung tâm Dịch vụ Phát triển Hợp tác xã là một đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch và trực thuộc Liên Minh HTX Tỉnh Long An.

Trụ sở chính: số 24 Quốc lộ 1, Phường 2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An 
         
Vốn hoạt động: Từ vốn do ngân sách tỉnh trả lương và hoạt động trong 3 năm đầu. Ngoài ra ngân sách tỉnh cho vay vốn (không tính lãi, hoặc lãi suất thấp) một thời gian đầu.

           Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/8/2006.

QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM: 

          - Tổ chức các hoạt động hợp tác đầu tư trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
          - Tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.
          - Tổ chức thông tin, tiếp thị, chào hàng, triển lãm, tham quan, tạo nguồn vốn, tiêu thụ hàng hóa trong cũng như ngoài nước.
          - Tổ chức các hoạt động về đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

* TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

- Căn cứ QĐ số 1279 của UBND tỉnh, Liên minh cử 1 cán bộ sang làm Giám đốc Trung tâm để triển khai tuyển nhân sự hình thành bộ máy từ tháng 2/2008. Trung tâm tổ chức tuyển nhân sự để đi vào hoạt động theo kế hoạch năm 2008, đến nay bộ máy Trung tâm gồm 4 cán bộ công nhân viên trong đó:
          - Ban Giám đốc 01 người gồm:
                   + 01 Giám đốc
          - Kế toán: 01 người
           - Nhân viên: 02 người

TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ:
           - 02 Đại học, 01 Trung cấp.

In văn bản

Các tin khác: