Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức - Sự kiện

DGRV hỗ trợ hiệu quả cho Liên minh HTX và các QTDND
Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân của Liên đoàn Hợp tác xã CHLB Đức (DGRV), vào tháng 2/2012 dự án DGRV đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Tiền Giang và Phú Thọ.

LIÊN MINH HTX TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUỸ HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC CHO CÁC HỢP TÁC XÃ
So với những năm trước, trong hai năm gần đây các hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển ít về số lượng, nhưng có nhiều HTX sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả, đặc biệt là các lĩnh vực: sản xuất rau an toàn, thủy sản, sản xuất lúa, trồng cây ăn quả, dịch vụ thương mại…Một số hợp tác xã đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ sản phẩm và tổ chức mạng lưới dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu cho xã viên và bà con trong vùng