Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị thành lập HTX nông nghiệp Tân Lân

Liên minh HTX tỉnh Long An mở lớp tập huấn về tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo trong HTX, QTD

Kiên Giang học tập kinh nghiệm mô hình KTTT tại Long An

HTX thương mại và xây dựng Đoàn Kết: Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ

HTX vận tải thương xây dựng Vàm Cỏ - 35 năm xây dựng và phát triển

HTX vận tải Thanh Bình: Vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

Đoàn viên cơ quan LMHTX: thể hiện sự năng động của tuổi trẻ

Hội nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Lộc

Hội thi thuyết trình và hát karaoke về Bác Hồ

Long An: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh Long An đã có sự chuyển biến tích cực ở khu vực kinh tế tập thể, từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả nhờ cách làm mới, phát triển nhiều mô hình mới và biết khai thác tốt lợi thế, tiềm năng về đất đai, nguồn lao động dồi dào ở nông thôn, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp thị và mở rộng thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất để giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhu