Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức - Sự kiện

Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

10 sự kiện nội bật của kinh tế tập thể tỉnh Long An nâm 2013

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An: Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 104 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã, có 2.005 tổ hợp tác và câu lạc bộ với 30.602 thành viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014
Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014

1.500 quyển tập đến với hoc sinh nghèo xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước

Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ Tân Hưng tổ chức Đại hội xã viên nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hợp tác xã thanh long Tầm Vu tiến hành tổ chức Đại hội thường niên nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

Hội nghị thành lập hợp tác xã chăn nuôi gia súc gia cầm Thuận Phước

Hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiên Tiến

Hội nghị thành lập HTX nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Tân Đồng Tiến