Đang tải... Vui lòng chờ...

Thành lập mới hợp tác xã

* Ngày 13 tháng 11 năm 2013 tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa tổ chức hội nghị thành lập mới Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hạnh Bắc. Đây là HTX thành lập mới sau khi Luật HTX 2012 có hiệu lực ở huyện Đức Hòa năm 2013.

Tham dự Hội nghị cấp tỉnh có Chi cục PTNT và Liên minh HTX tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND huyện, xã và công ty cổ phần nông trị sinh thái (Ecofarm) là đơn vị sẽ cung cấp đầu vào và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho HTX.

HTX có 35 thành viên, vốn điều lệ 196.500.000 đồng.Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của HTX là sản xuất bắp thương phẩm; dịch vụ gieo hạt tách hạt bắp. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất cao việc thông qua dự thảo điều lệ; quy chế hoạt động; phương án sản xuất kinh doanh của HTX. Hội nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc là ông Huỳnh Văn Rỏ. Trưởng ban kiểm soát là ông Trần Văn Lê với hình thức dân chủ bỏ phiếu kín tín nhiệm.

Thu Sương

 

* Ngày 27 tháng 11 năm 2013, UBND xã Đức Lập Hạ tiến hành Hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tiến Đạt.

Tham dự Hội nghị có ông Công Hoàng Bạch – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông, ông Hoàng Nghiêu – Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT, đại diện phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện, đại diện xã, ban sáng lập viên và toàn thể thành viên hợp tác xã.

Hội nghị đã thông qua báo cáo ban sáng lập viên, Điều lệ hợp tác xã, danh sách thành viên góp vốn. Theo đó, hợp tác xã có 11 thành viên với vốn điều lệ ước tính khoảng 165 triệu đồng.

Các thành viên hợp tác xã đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.Ông Nguyễn Thanh Tuấn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hiền được tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên.

Sau khi tiến hành Hội nghị thành lập, hợp tác xã Tiến Đạt đi vào hoạt động với các ngành nghề chính như thu mua sản phẩm nông nghiệp; cung cấp giống cây trồng; cung cấp vật tư nông nghiệp.

Thiên Ngân

In văn bản