Đang tải... Vui lòng chờ...

Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng ban Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Mai Văn Chính – Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Văn Xướng – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu là lãnh đạo các Sở ngành.

Nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trên, Tỉnh uỷ Long An xây dựng Chương trình hành động số 03-CTr/TU, ngày 01/7/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (giai đoạn 2002-2010) và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và cấp uỷ, UBND các huyện, thành phố đã cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch để thực hiện. Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) được thành lập từ tỉnh đến cấp xã. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối, nghị quyết, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTT, các mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) làm ăn có hiệu quả.

Số lượng hợp tác xã được thành lập mới tăng đều qua các năm. Theo đó, năm 2002 số HTX trong tỉnh là 50 thì đến tháng 9/2013, số lượng hợp tác xã trong tỉnh đã tăng lên gần gấp đôi là 93 với tổng vốn điều lệ là 111,8 tỷ đồng và 45.380 xã viên, số lượng tổ hợp tác là 1.850 THT và câu lạc bộ với 36.079 thành viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, xây dựng, vận tải và tín dụng.

Song song với việc tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong tỉnh ngày cũng từng bước được nâng cao. Quy mô sản xuất, kinh doanh ngày càng được mở rộng, nhiều loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Ban quản lý hợp tác xã cùng với thành viên và người lao động luôn chủ động phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Số hợp tác xã hoạt động ổn định, có lãi chiếm tỷ lệ khá cao (86%), trên 55% hợp tác xã xếp loại đạt khá tốt. Các HTX nông nghiệp, đặc biệt là các HTX rau, quả đã cung cấp sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, mang lại lòng tin cho khách hàng về chất lượng “nông sản Việt”. Các HTX tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh bảo tồn và phát triển các ngành truyền thống. Các HTX giao thông vận tải đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn cho hành khách và hàng hoá. Các Quỹ tín dụng luôn không ngừng phát triển thành viên mới, tăng vốn góp thường xuyên, tăng vốn chủ sở hữu, tích cực cải tiến phương thức hoạt động, mạnh dạn đề ra lãi suất linh hoạt, giải quyết thủ tục nhanh chóng, chủ động tư vấn thành viên, khách hàng khi có nhu cầu vay, gửi vốn.

Sau khi tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể, Tỉnh ủy cũng đã ban hành kết luận số 276-KL/TU ngày 05/11/2013 để tiếp tục thực hiện NQTW5 về kinh tế tập thể của tỉnh Long An.

Thiên Ngân

In văn bản