Đang tải... Vui lòng chờ...

Lời ngỏ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 từ ngày 01/5/2014 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã và đang đe đọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta luôn mong muốn hòa bình hữu nghị, luôn hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi thiện chí và sử dụng mọi kênh đối thoại để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu hộ tống bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tin tưởng quyết tâm của Đảng, Nhà nước về việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc; giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền, giải quyết sự việc bằng biện pháp hòa bình. Việc thể hiện lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân phản đối những hành vi sai trái và ngang ngược của Trung Quốc là việc làm hết sức chính đáng. Tuy nhiên, cách thể hiện tình cảm này phải theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hữu nghị với các dân tộc thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần tích cực làm việc, thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Đó mới chính là cách yêu nước tốt nhất bởi chỉ có vậy chúng ta mới duy trì được sự ổn định phát triển của nền kinh tế ngay trong thời điểm khó khăn này.

Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An và toàn thể thành viên, người lao động trong khu vực kinh tập thể tỉnh Long An cần tiếp tục tích cực làm việc, thi đua lao động sản xuất, nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, không để xảy ra gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công Hoàng Bạch

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An

Thành viên Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh

In văn bản