Đang tải... Vui lòng chờ...

Liên minh HTX tỉnh Long An tổ chức tập huấn chính sách thuế cho thành viên

Nhằm cung cấp kiến thức về những chính sách thuế mới ban hành và có hiệu lực thi hành trong năm 2013 để các quỹ tín dụng nhân, hợp tác xã thực hiện tốt công tác thuế, báo cáo tài chính, Liên minh Hợp tác xã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Các chính sách về thuế” trong thời gian một ngày – 15/11/2013 cho 70 học viên là giám đốc, kế toán của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh.

Báo cáo viên của Cục Thuế tỉnh Long An đã tập trung cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Học viên lớp học đã khẳng định những kiến thức qua lớp tập huấn đều rất thiết thực, phù hợp nhu cầu của các hợp tác xã, quỹ tín dụng hiện nay và quyết tâm thực hiện tốt công tác thuế, báo cáo tài chính của hợp tác xã, quỹ tín dụng trong thời gian tới.

Thiên Ngân

In văn bản