Đang tải... Vui lòng chờ...

Liên Minh HTX Long An

Liên Minh HTX Long An
Liên Minh HTX Long An
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với tên gọi ban đầu là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do ông Trần Ngàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thanh Vân quyền Giám Đốc Sở thương mại và Du lịch – Phó chủ tịch trực và 5 ủy viên của các Ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.