Đang tải... Vui lòng chờ...

Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 nhằm tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Công Hoàng Bạch – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Lê – Bí thư Chi bộ cơ sở Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Quách Thị Thu Ngọc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh cùng chủ trì Hội nghị và toàn thể cán bộ viên chức cơ quan.

Trong năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra như tổ chức thành công Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018.Củng cố lại Ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện. Trong công trác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và phối hợp với các Sở, Ngành về phát triển kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể và các kế hoạch tuyên truyền, chương trình hành động, thực hiện Kết luận số 56; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thành phố tiến hành các thủ tục giải thể các hợp tác xã ngưng hoạt động; phố hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành hỗ trợ xúc tiến thương mại, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã cũng chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể. Phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa tin, bài viết, phóng sự phổ biến tuyên truyền về phong trào kinh tế tập thể, về mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã điển hình tiên tiến. Chủ động mở các lớp tập huấn ngắn hạn về Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế tập thể kiểu mới, tạo tiền đề thuận lợi trong việc vận động thành lập mới hợp tác xã. Trong năm 2013 đã tư vấn, vận động thành lập 14 hợp tác xã, trong đó chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường những hoạt động kiểm tra tình hình hoạt động thực tế của các tổ hợp tác, hợp tác xã, phối hợp với các cấp các ngành xem xét, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém hoặc ngưng hoạt động.Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho tổ hợp tác, hợp tác xã.Xây dựng kế hoạch tổ chức cho các thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh và các hợp tác xã đi tham quan học tập kinh nghiệm. Xây dựng thành công đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trực thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh để hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã và Quỹ sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2014.

Trong năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên cơ quan, thăm hỏi công đoàn viên kịp thời khi ốm đau, tổ chức cho công đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Về phía Công đoàn cơ sở năm 2014, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Công đoàn cấp trên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức; tổ chức các hoạt động góp vốn xoay vòng, bảo lãnh tín chấp giúp cán bộ viên chức được vay vốn ngân hàng để cải thiện đời sống gia đình; vận động cán bộ, viên chức nữ thực hiện tốt hoạt động “Nữ công”, phong trào thi đua “Phụ nữ 2 giỏi”, triển khai mô hình “Nam giới điểm 10”.

Tại Hội nghị, Ban thường trực Liên minh HTX tỉnh đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác; 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Văn Ngọc

In văn bản