Đang tải... Vui lòng chờ...

Hợp tác xã nông nghiệp Phước Thịnh “Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng là trên hết”

Phước Hậu là một trong những xã vùng thượng của huyện Cần Giuộc, diện tích 931 ha, nổi tiếng là vùng trồng rau cải truyền thống qua nhiều thế hệ. Nhằm phát huy và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, các phương pháp cách ly dư lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng nên huyện ủy Cần Giuộc và Liên minh Hợp tác xã đã phối hợp tuyên truyền vận động thành lập.

Trên cơ sở đó, Hợp tác xã rau an toàn Phước Thịnh tiến hành Hội nghị thành lập vào ngày 16 tháng 3 năm 2012. Ban đầu, hợp tác xã có 9 thành viên với diện tích là 10 ha và vốn góp là 168 triệu đồng.

Qua hơn một năm hoạt động, hợp tác xã đã nhận được nhiều hỗ trợ như kinh phí, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định như lấy mẫu xét nghiệm đất và nước trong khu vực tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau an toàn, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm.

Bên cạnh đó, hợp tác xã đã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm của thành viên. Hiện tại, hợp tác xã đã liên kết với các hợp tác xã rau an toàn trong tỉnh đưa các sản phẩm rau an toàn vào các siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh từ 1.5 – 2 tấn rau/ ngày. Doanh thu hàng tháng 300 – 500 triệu đồng. Hợp tác xã đã tạo việc làm cho khoảng 20 lao động thường xuyên với lương bình quân với lương từ 3 – 4.5 triệu đồng/ người/ tháng; tạo việc làm cho khoảng 500 lao động trong hợp tác xã và 100 lao động ngoài hợp tác xã. Cung cấp khoảng 2 tấn rau cho thị trường trong nước và xuất khẩu.Thu nhập của thành viên khoảng 30 – 45 triệu đồng/ người/ năm. Hợp tác xã cũng chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã như tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn rau an toàn cho khoảng 50 thành viên, lớp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mặt khác, hợp tác xã đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.Hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương, góp phần giảm nghèo. Đóng góp, tu sửa, trải bê tông đường giao thông nông thôn trị giá 50 triệu đồng, hiến đất làm lộ nông thôn liên ấp trị giá 300 triệu đồng, làm hai cầu qua kênh trị giá 16 triệu đồng, ủng hộ chương trình về nguồn cho địa phương, dặm vá đường, đóng góp ngày vì người nghèo 28/11 khoảng 5 triệu đồng, nộp thuế ngân sách hàng năm trên 150 triệu đồng.

Hiện nay, do sản phẩm sản xuất hằng ngày của thành viên quá lớn nên hợp tác xã thu mua không hết, phải bán cho thương lái bên ngoài. Nên hợp tác xã đang tìm đối tác để có thể mở rộng sản xuất, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho thành viên, đưa hợp tác xã ngày càng phát triển bền vững.

Thiên Ngân

In văn bản