Đang tải... Vui lòng chờ...

Họp cụm thi đua Tây Bắc Sông Hậu

 

        Sáng ngày 13/12/2013, tại Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động và tiến hành bình xét thi đua cho các Liên minh HTX trong Cụm thi đua Tây Bắc Sông Hậu.

       Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – PCT Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh – Trưởng cơ quan thường trực phía Nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long (Cụm trưởng) đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham gia Hội nghị còn có đại diện Ban Thường trực của Liên minh HTX các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh. Năm 2013, các mặt hoạt động và công tác thi đua của Cụm Tây Bắc Sông Hậu đạt được những điểm đáng lưu ý: so với các Cụm khác thì tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt cao hơn nhờ sự quan tâm củng cố của các Liên minh HTX trong Cụm; công tác tuyên truyền phát triển HTX theo Luật mới đạt được những con số đáng ghi nhận (trong toàn Cụm thành lập mới được 61 HTX), quá trình vận động phát triển HTX có gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời Cụm cũng đã chú trọng quan tâm đến việc xây dựng và nhân rộng HTX điển hình tiên tiến trong khu vực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2014 cần phải lưu ý tập trung vào việc nâng cao nhận thức tạo sự chuyển biến hơn nữa đối với khu vực KTTT, đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục quán triệt Nghị quyết TW5 và Kết luận 56. Tổ chức học tập tốt Luật 2012 và các Nghị định hướng dẫn. Đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với Báo, Đài và hệ thống chính trị ở địa phương, chú trọng công tác tư vấn bảo vệ quyền lợi cho các HTX trong hoạt động để tạo sự liên kết gắn bó giữa các HTX với Liên minh.

         Kết quả bình xét thi đua: Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long đạt 960 điểm đạt hạng nhất; Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp đạt 954 điểm đạt hạng nhì và Liên minh HTX tỉnh Long An đạt 935 điểm đạt hạng ba. Đơn vị hạng nhất được đề nghị tặng cờ TĐXS của Liên minh HTXVN, đơn vị hạng nhì và hạng ba được đề nghị tặng Bằng khen. Về phần xét khen thưởng cho HTX Nông nghiệp tiêu biểu trong Cụm thì HTX Chăn nuôi thủy sản Gò Công của tỉnh Tiền Giang là đơn vị được bình chọn tặng Cờ TĐXS của Liên minh HTX VN.

Hải Đăng

In văn bản