Đang tải... Vui lòng chờ...

Hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 - 2015

 

       Ngày 31-3-2015, tại Hội trường Thành ủy Tân An, LMHTX tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương HTX điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2010-2015. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam-Nguyễn Đắc Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Lê Bá Phước cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành; các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDND) điển hình trong tỉnh.

       Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh hiện có 90 HTX đang hoạt động, với trên 49.000 thành viên, trong đó có 46 HTX nông nghiệp, còn lại là HTX giao thông-vận tải, QTDND và một số HTX trên các lĩnh vực khác. Trong giai đoạn 2010-2015, phong trào KTTT trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển, có nhiều mô hình Tổ hợp tác, HTX đa dạng ngành nghề, hỗ trợ các thành viên tổ chức sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa nghèo, tham gia công tác xã hội từ thiện... Trong 5 năm qua,  LMHTX tỉnh đã hỗ trợ 16 dự án, với số vốn hơn 3,9 tỷ đồng. 23 lượt HTX được công nhận HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh, nổi bật như HTX vận tải Thanh Bình, HTX rau an toàn Phước Hòa, HTX XD-TM Đoàn Kết, HTX NN Gò Gòn, QTDND Hậu Thạnh Đông…

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Lê Bá Phước đề nghị trong thời gian tới, LMHTX tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Nghị quyết 13, Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), Luật HTX và các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển KTTT, đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Lê Bá Phước cũng bày tỏ mong muốn LMHTX tỉnh cần  tăng cường hơn nữa tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các HTX thành viên về cơ chế, chính sách, đầu tư khoa học công nghệ, đề ra định hướng kinh doanh phù hợp cơ chế thị trường, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào KTTT ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

       Cũng tại Hội nghị này, có 8 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của LMHTX Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế hợp tác giai đoạn 2010 - 2015. 

Song Hồng

In văn bản