Đang tải... Vui lòng chờ...

Học tập mô hình hợp tác xã nông nghiệp tại An Giang

         Vừa qua – ngày 26-27/12/2013, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ hợp tác xã học tập mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động sản xuất xuất kinh doanh có hiệu quả tại tỉnh An Giang.

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Trung Giang – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Liên minh Hợp tác xã và đại diện 12 hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh.

Đoàn đã đến thăm trụ sở làm việc của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh An Giang và 02 hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp Long Bình, Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Quới. Đây là hai hợp tác xã hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp như dịch vụ bơm tưới, dịch vụ nạo vét kênh mương, dịch vụ xe cải tiến, tín dụng nội bộ, dịch vụ sản xuất lúa giống, dịch vụ kéo hàng, dịch vụ cửa hàng vật tư nông nghiệp và chăn nuôi.

Hai hợp tác xã Long Bình và Thuận Quới đều thu hút được số lượng thành viên lớn, hoạt động đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu của thành viên, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích luỹ mua sắm tài sản cố định có giá trị cao, xây dựng trụ sở khang trang, giải quyết nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương, đóng góp tích cực vào công tác xã hội địa phương và góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Các hợp tác xã tỉnh Long An đã đặt nhiều câu hỏi về kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, chế độ tiền lương và được Hội đồng quản trị hợp tác xã tỉnh bạn nhiệt tình giải đáp.

Chuyến đi đã mang lại nhiều kinh nghiệm về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý hợp tác xã và đồng thời góp phần gắn kết phong trào kinh tế tập thể hai tỉnh Long An và An Giang.

Thiên Ngân

In văn bản