Đang tải... Vui lòng chờ...

Hoạt động của DGRV

* Tại Tây Nam Bộ: LIÊN ĐOÀN HTX CHLB ĐỨC (DGRV) HỖ TRỢ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỈNH

Trong ba ngày từ 24 – 26/9/2013, Liên đoàn HTX CHLB Đức (DGRV) đã tổ chức đào tạo kiểm toán hợp tác xã cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh An Giang.

Tham dự khoá đào tạo có 30 cán bộ nghiệp vụ thuộc Liên minh Hợp tác xã các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong 3 ngày, chuyên gia của DGRV là ông Christian Albrecht và ông Phạm Quang Vinh đã cung cấp cho các học viên những kiến thức chung về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động kinh doanh.

Theo kinh nghiệm của CHLB Đức, kiểm toán hợp tác xã có tính độc lập và đòi hỏi trình độ chuyên môn về kiểm toán rất cao.Kiểm toán HTX thường là kiểm toán toàn diện và gắn với tìm ra các giải pháp sau kiểm toán.

Ngoài phần đào tạo lý thuyết, các học viên còn được thực hiện thực hành kiểm toán thử nghiệm theo sự hướng dẫn của chuyên gia DGRV. Hiện nay, DHRV đang triển khai hỗ trợ kiểm toán HTX thử nghiệm tại 5 tỉnh thành phía Bắc: Hà Nội, Thái Nguyên, Tiền Giang, An Giang và Phú Yên. Sau khi tham gia khoá học, các cán bộ nghiệp vụ Liên minh HTX tỉnh Long An đang tiến hành thành lập Tổ kiểm toán và sẽ bắt đầu những hoạt động hỗ trợ kiểm toán các hợp tác xã thành viên vào năm 2014.

* Tại Đông Nam Bộ: LIÊN ĐOÀN HTX CHLB ĐỨC (DGRV) HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHO LIÊN MINH CÁC TỈNH

Trong hai ngày 23-24/1/2013, Liên đoàn HTX CHLB Đức đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Liên minh Hợp tác xã.

Tham gia Hội thảo có lãnh đạo và cán bộ đào tạo của Liên minh các tỉnh miền Đông và các tỉnh lân cận và 17 hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp, quỹ tín dụng tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh trong đó có Đồng Nai hiện nay còn nhiều hạn chế như mang tính tự phát, chưa có sự thống nhất và điều phối từ Liên minh HTX Việt Nam, nguồn kinh phí còn hạn hẹp, năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ hợp tác xã không đồng đều và không “mặn mà” với việc tham gia các khoá học. Do đó, những chuyển biến sau các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn là chưa rõ nét”. Đó cũng là những hạn chế mang tính chung và cần tìm ra giải pháp khắc phục đối với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh miền Đông và lân cận.

Ông Christian Albrecht - chuyên gia của DGRV trình bày những kinh nghiệm của Đức về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hợp tác xã vàcùng các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và giải pháp cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Hội thảo đã cung cấp nhiều kiến thức quan trọng để Liên minh Hợp tác xã các tỉnh áp dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hợp tác xã, quỹ tín dụng thành viên trong thời gian tới.

Thiên Ngân

In văn bản