Đang tải... Vui lòng chờ...

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2011

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2011

Năm 2011, kinh tế tập thể tỉnh Long An có bước chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ổn định tình hình an sinh xã hội ở địa phương. Trong năm, toàn tỉnh Long An có 78 HTX và 1 Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực: tín dụng, vận tải, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng với 40.298 xã viên (trong đó có 38.343 thành viên là thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân). 

Góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể tỉnh Long An, đó là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể như tạo điều kiện cho mượn đất làm trụ sở, làm kho hàng, các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm đầu ra cho sản phẩm. Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh cũng đã phát huy vai trò của mình trong Chương trình phối hợp với Liên minh như: Sở Công thương hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm cho 05 hợp tác xã là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Vạn Hưng, hợp tác xã rau an toàn Phước Hoà, hợp tác xã rau an toàn Đồng Thuận, hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thuận Bình, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Kè tham gia 3 gian hàng trưng bày sản phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền với kinh phí 65 triệu đồng trong thời gian từ 6 tháng cuối năm 2011 đến đầu năm 2012; Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp Tân Vạn Hưng 1 máy xử lý nông sản sau thu hoạch bằng công nghệ ozon với số tiền là 90 triệu đồng; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ 05 hợp tác xã, tổ hợp tác hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá cho 5 loại nông sản: khoai mỡ của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Kè - huyện Thạnh Hoá, mè của hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát - huyện Tân Hưng, lúa giống của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hậu Thạnh Đông - huyện Tân Thạnh, lúa chất lượng cao của tổ hợp tác Thủy Ngân - huyện Tân Hưng, gạo huyết rồng của tổ hợp tác nhân giống cây trồng, thuỷ sản và gia súc xã Thái Trị - huyện Vĩnh Hưng.

 Bên cạnh đó, Liên minh HTX tư vấn, hỗ trợ, xây dựng 6 HTX điển hình tiên tiến ở 2 lĩnh vực tín dụng và vận tải là Quỹ TDND Tân Bửu, Quỹ TDND Tân Thanh, Quỹ TDND Hậu Thạnh Đông, Quỹ TDND Gò Đen, Quỹ TDND Đức Lập, hợp tác xã vận tải Thanh Bình; tổ chức tập huấn sản xuất nông sản theo hướng VIETGAP cho hợp tác xã nông nghiệp Dương Xuân và hợp tác xã thanh long Tầm Vu; tập huấn GLOBALGAP cho hợp tác xã nông nghiệp Dương Xuân; hỗ trợ xây dựng và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá cho 3 loại sản phẩm chanh không hạt của hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thuận Bình – huyện Thạnh Hoá, sản phẩm rau an toàn và xà lách xoong của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Vạn Hưng.   

Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tổ chức 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 1.296 học viên là cán bộ chuyên trách kinh tế tập thể, hội viên, đoàn viên, cán bộ quản lý hợp tác xã về các chính sách thuế, đất đai; một số kinh nghiệm trong quản lý điều hành hợp tác xã; tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý Quỹ TDND và kỹ năng quản lý hiệu quả; khởi sự doanh nghiệp; tập huấn về kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thành lập mới hợp tác xã.

Mặc dù đã có những bước tiến triển tích cực, nhưng nhìn chung lĩnh vực kinh tế tập thể vẫn còn rất nhiều khó khăn. Quy mô của hợp tác xã nhỏ, năng lực kinh doanh còn hạn chế. Mặt khác, sự nhìn nhận của một số Sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội về kinh tế tập thể chưa cao, chưa hiểu đúng về kinh tế tập thể. Để khắc phục những khó khăn và phát huy những kết quả đạt được, năm 2012, Liên minh HTX tỉnh Long An chú trọng công tác  tham mưu, phối hợp thực hiện cơ chế, chính sách đối với kinh tế tập thể như đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các Sở ngành liên quan, các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; phấn đấu thành lập 08 hợp tác xã kiểu mới gắn với xã nông thôn mới; phối hợp với Liên đoàn HTX CHLB Đức tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý điều hành cho hợp tác xã; củng cố, tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã yếu, trung bình vươn lên đạt khá – giỏi; xây dựng 04 hợp tác xã điển hình tiên tiến ở lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng, thương mại xây dựng, giao thông (cụ thể ở 4 HTX: HTX vận tải Châu Thành, HTX rau an toàn Phước Hoà, HTXTMDV Tiến Phát và Quỹ TDND Trường Thịnh).

Để đạt được mục tiêu trên, Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra khảo sát các tổ chức, hoạt động của hợp tác xã để hướng dẫn các hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật HTX và theo Điều lệ HTX; chú trọng công tác hỗ trợ, tư vấn hợp tác xã lập phương án sản xuất - kinh doanh; tư vấn về chính sách, pháp luật như thuế, tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại…..; tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý chủ chốt của hợp tác xã; tổ chức 14 lớp về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức 02 chuyến học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, Liên minh tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình của địa phương, thành lập Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể để hỗ trợ cho hợp tác xã.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể để tạo ra động lực phát triển, động viên kịp thời những đơn vị có phong trào mạnh, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến.

Phát huy những tiềm năng thế mạnh vốn có của khu vực kinh tế tập thể, hy vọng kinh tế tập thể tỉnh Long An năm 2012 sẽ có những sức bật mới, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

                                                                                                     Mộng Thi

In văn bản

Các tin khác: