Đang tải... Vui lòng chờ...

Giới thiệu

Đại hội đại biểu thành viên thường niên QTDND Hậu Thạnh Đông

Lời ngỏ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hỗ trợ

Liên Minh HTX Long An
Liên Minh HTX Long An
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với tên gọi ban đầu là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do ông Trần Ngàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thanh Vân quyền Giám Đốc Sở thương mại và Du lịch – Phó chủ tịch trực và 5 ủy viên của các Ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc

Sơ đồ tổ chức Liên Minh
Sơ đồ tổ chức Liên Minh

Trung tâm dịch vụ phát triển HTX