Đang tải... Vui lòng chờ...
DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRONG TỈNH
Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Long An có 29 HTX nông nghiệp, 21 HTX đang hoạt động với tổng số 1.031 xã viên. 02 HTX mới thành lập với 20 xã viên. Có 6 HTX đã ngưng hoạt động là HTX DVNN Thành Công, HTXDVNN Vĩnh Tân (Vĩnh Hưng); HTXNN Bình Hoà Bắc (Đức Huệ); HTXNN Đại Hưng Phát (tp Tân An); HTXDVNN Đức Hòa (huyện Đức Hòa); HTXDVNN Tân Lập (Tân Thạnh).
 

HTX nông nghiệp

STT

Tên HTX

Số điện thọai

Số Fax

Ghi chú

1

HTX chăn nuôi bò sữa, bò thịt Đức Hòa

Thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa –

Long An

852277

NR A.Phương 852161

DĐ 01667919578

0977260739

 

Nguyễn Thành Phương

2

HTXDVNN Mỹ Lệ

Ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ

Cần Đước – Long An

A.Vui 0907144908

 

Nguyễn Văn Vui

3

HTXDVNN Hậu Thạnh Đông

Ấp 2, Hậu Thạnh Đông

Tân Thạnh – Long An

846195

DĐ A.Vinh 0918589205

 

Trương Văn Vinh

4

HTXNN Láng Cò

Ấp 4, xã Mỹ An, Thủ Thừa –

Long An

523102

DĐ A.Tiền 0919508728

NR 825392

 

Dương Văn Tiền

5

HTXNN Hà Tân

Ấp Hà Tân, Hưng Hà

Tân Hưng – Long An

DĐ A.Gắt 0906735925

 

Lê Văn Gắt

6

HTXDVCP Bình Minh

Ấp Cả Rưng, Tuyên Bình Tây

Vĩnh Hưng – Long An

DĐSắm 0918510439

 

 

7

HTXNN Gò Gòn

Xã Hưng Thạnh – Tân Hưng

– Long An

 

 

PCN Giang 0909175582

8

HTXNN Hưng Phát

Ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền

Tân Hưng – Long An

860360

 

Châu Xuân Huy

9

HTXNN Tân Địa Lợi

Số 114 đường số 4, khu phố Thọ Cang, phường 5, TP Tân An

 - Long An

3836860

 

 

Hùynh Ngọc Siêu

0907504840

10

HTXSXKDDV Liên Kết

Xã Tân Lập – Thủ Thừa –

Long An

A.Hải 0908246112

072.228567

 

Phạm Thanh Hải

Phúc 072.237037

Ô.Ba Năng 0913705356

 

 

11

HTX rau an tòan Phước Hòa

146, ấp 3, xã Phước Vân, Cần Đước – Long An

 

 

 

12

HTX rau an tòan Phước Hiệp

Số 356 đường 835B, ấp Ngòai,

xã Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An

 

892810

DĐMến 0905635639

 

 

13

HTXNN Thạnh Hưng

Ấp 4, xã Thạnh Hưng, Tân Hưng – Long An

DĐ Sơn 0986715732

 

 

14

HTX NN Dương Xuân

Xã Dương Xuân Hội, Châu Thành – Long An

3878088

 

Hưng CN 888908

15

HTXNN Đại Hưng Phát

Ấp An Thuận – Xã An Vĩnh Ngãi – thị xã Tân An – Long An

 

 

Tư Bá 0919588567

16

HTXDVNN Nhơn Ninh

Số 221, ấp Phụng Thớt,

xã Nhơn Ninh, Tân Thạnh

– Long An

815408

 

Nguyễn V Dũng

815396

0983815396

17

HTXDVSXNN Thành Công

Ấp 4, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng –

Long An

 

 

Ngưng họat động

18

HTXDVNN Bình Hòa Bắc –

Đức Huệ - Long An

 

 

 

Ngưng họat động

19

HTXDVNN Vĩnh Tân

Ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, Tân Hưng, Long An

072.2244722

Ngưng hoạt động

 

Ngô Văn Trường – CN 0984836261

Ngưng Hoạt động

20

HTXDVNN Đức Hoà

132 ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa – Long An

Nguyễn V.Nhàn-PCN 01682427590

 

Nguyễn Văn Dẫn – CN 0903813353

Ngưng hoạt động

21

HTXSXDVNN Bình Hoà

Ấp 4, xã Bình Hoà Đông, Mộc Hoá – Long An

0949165753-CN

 

Nguyễn Đức Thắng - CN

22

HTXDVNN Bình An

UBND xã Bình An- Thủ Thừa – Long an

2246852

 

Phạm văn Anh

NR:3613177

23

HTX RAT Long Khê

Số 115 tỉnh lộ 835 ấp 1, xã long Khê, CÂn Đước – Long An

072.3231922

072.3880393

 

CN.Phạm Sinh Thái

24

HTX thanh long Tầm Vu

98/1 đường lộ Ông Nhạc, ấp cầu Ông Bụi, xã An Lục Long

Châu Thành – Long An

 

 

072.3888188

PCN Tám Hồng 0908607208

 

CN.Trương Quang An

0919681719

NR: 3878512

25

HTX DVNN Tân Lập

Ấp kênh nhà thờ, xã Tân Lập, Tân Thạnh, Long An

072.3948184

 

CN. Hồ Văn tự

PCN.Hồ văn thòan

TBKS Trần Thanh Xuân

26

 

HTX Bông Lúa Vàng

Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, Thạnh Hóa-Long An

 

 

 

 

CN.Phạm Hòang Minh

27

HTX rau an tòan Đồng Thuận

453 tỉnh lộ 835A, xã Long Trạch, Cần Đước – Long An

072.3472113

 

Hùynh Văn Lâu -Cn

28

HTX NN Tân Vạn Hưng

Ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, Cần Giuộc - Long An

072.3737717

 

Ngô Văn Đạm - 01669183207

29

HTXDVSX NN Thuận Bình

Ấp gãy, xã Thuận Bình, Thạnh Hóa, Long An