Đang tải... Vui lòng chờ...

Đại hội thường niên Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông

Sáng ngày 19/03/2015, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông tổ chức Đại hội thành viên năm 2014. Đến dự có ông Công Hoàng Bạch - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, ông Hà Tấn Phước - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, lãnh đạo các xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Tân Thành, Nhơn Hòa Lập và 40 đại biểu thành viên của Quỹ tín dụng.

Trong năm 2014, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông phát triển thêm 537 thành viên, nâng tổng số thành viên của Quỹ là 3.887 thành viên, có tổng nguồn vốn hoạt động là 33,579 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 29 tỷ đồng. Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Thạnh Đông đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của quỹ đạt trên 600 triệu đồng. Trong năm 2015, quỹ phấn đấu tăng vốn điều lệ đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động kinh doanh, tăng nguồn cho vay trung hạn, dài hạn.

Ngoài ra, Quỹ tín dụng còn tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội ở địa phương như hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu nông thôn, tặng quà cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là vận động mạnh thường quân ở Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 03 cầu nông thôn trị giá 800 triệu đồng. 

Văn Ngọc

In văn bản