Đang tải... Vui lòng chờ...

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THANH BÌNH

 

Sáng ngày 27/3/3015, Hội đồng quản trị HTX vận tải Thanh Bình tổ chức Đại hội thường niên năm 2014. Đến dự Đại hội có ông Công Hoàng Bạch - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo huyện Cần Đước, lãnh đạo xã Long Hòa và 22/28 đại biểu thành viên của HTX.

Năm 2014, HTX vận tải Thanh Bình đạt doanh thu 9,9 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 722 triệu đồng. HTX có 28 thành viên, 25 phương tiện các loại, loại hình hoạt động là xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe khách…. Hiện hợp tác xã có 66 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng/người.

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và Phó Giám đốc HTX. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Minh Cảnh đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã, đại biểu tán thành với tỷ lệ đạt 100%.

                                                                                     Văn Ngọc

In văn bản