Đang tải... Vui lòng chờ...

Đại hội đại biểu thành viên thường niên của QTDND Tân Bửu


Ngày 24/3/2015, QTDND Tân Bửu tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2014 để tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2014 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
Tham dự Đại hội có ông Đào Văn Nghiệp – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, đại diện Ngân hàng Hợp tác xã, lãnh đạo huyện Bến Lức và 39/46 đại biểu thành viên Quỹ tín dụng.
Trong năm qua, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Quỹ TDND Tân Bửu luôn thống nhất về mặt quản trị,  phát huy sự nhiệt tình và tính chuyên nghiệp trong chỉ đạo điều hành kinh doanh. Chất lượng tín dụng được quản lý chặt chẽ, đánh giá phương án vay cũng như thẩm định tốt, tăng cường quản lý rủi ro, thường xuyên theo dõi nợ vay. Tuân thủ các an toàn kho quỹ, kiểm quỹ cuối ngày đúng thành phần, sử dụng phần mềm kế toán phù hợp với nghiệp vụ, theo dõi chính xác các số liệu nghiệp vụ phát sinh, thực hiện thu chi đúng quy định và quy chế tài chính. Trong năm 2014, do trong địa bàn hoạt động của Quỹ có nhiều dự án khu công nghiệp được đền bù nên nhân dân có tiền nhàn rỗi gửi vào Quỹ với khoảng 59.835 triệu đồng, tăng tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 67.832 triệu đồng nên đơn vị luôn tự cân đối được nguồn vốn tại chỗ. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cũng rất lớn nên tổng dư nợ cho vay đạt 34.427 triệu đồng, chiếm 50,7% tổng nguồn vốn, dư nợ cho vay 0% tổng dư nợ cho vay. Trong năm qua, lợi nhuận trước thuế của Quỹ đạt 1.334 triệu đồng, chia lãi cổ phần thường xuyên là 26,4%/ năm.
Trong năm 2015, Quỹ phấn đấu tăng dư nợ cho vay lên 39,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trích quỹ phúc lợi và tham gia các hoạt đồng xã hội khoảng 100 triệu đồng.
Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Văn Nghiệp đánh giá cao những thành công trong huy động vốn, cho vay và đầu tư phát triển của Quỹ trong năm 2014. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị QTD nên chủ động trong chính sách đầu tư để tăng doanh thu của QTD do hiện nay vốn huy động được của Quỹ phải gửi Ngân hàng HTX.

Thiên Ngân

In văn bản