Đang tải... Vui lòng chờ...

Đại hội đại biểu thành viên thường niên của QTDND Phước Tân Hưng

Để tổng kết hoạt động năm 2014 và đề ra phương hướng năm 2015, ngày 18 tháng 3 năm 2015 tại Phòng Giao dịch Thanh Phú Long QTDND Phước Tân Hưng huyện Châu Thành đã tổ chức Đại hội Thành viên. Đến dự có đại diện lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An, Ngân Hàng HTX, lãnh đạo các xã Phước Tân Hưng, An Lục Long và Thanh Phú Long, các QTDND bạn trong tỉnh và 35/37 Đại biểu Thành viên được triệu tập đã đến dự.

Qua hơn 1 năm hoạt động đơn vị đã đạt được thành tích tốt như: địa bàn hoạt động ổn định trong các xã như Phước Tân Hưng, An lục Long, Thanh Phú Long và Phú Ngãi Trị. Năm 2014 QTD đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: So với kế hoạch nguồn vốn hoạt động tăng 110%, vốn điều lệ tăng 101%, huy động tiền gởi đạt 132%, tăng trưởng tín dụng đạt 110%, nợ từ nhóm 2đến nhóm 5 chiếm 1,97% trong đó nợ xấu chiếm 0,26%, đa số đều có khả năng thu hồi; kết quả thu nhập trừ chi phí đạt 98%. Một số nội dung đạt được cụ thể trong năm 2014 như sau:  Tổng nguồn vốn đạt 100,789 tỷ đồng trong đó vốn huy động là 79,988 tỷ đồng và tổng dư nợ cho vay là 87,966 tỷ đồng.Vốn điều lệ cuối năm là 4,3375 tỷ đồng tăng 16,3% so với năm 2013; thành viên 3.300 TV tăng thêm 771 TV so với đầu năm; thành viên góp vốn cao nhất 330 triệu đồng chiếm 7,6% vốn điều lệ; có 46 TV góp vốn thường xuyên và 100% CBVC của QTD tham gia góp vốn thường xuyên. Lợi nhuận đạt 1,964 tỷ đồng; tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,4% so với quy định tối thiểu là 8%; chia lãi cổ phần thường xuyên 14%/năm. Đặc biệt trong năm 2014 QTD  Phước Tân Hưng  đã xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, đóng góp cho quỹ khuyến học, ủng hộ nhà trường tổng kết khen thưởng và một số công tác xã hội khác với tổng số tiền là 56 triệu đồng …Đai hội đã nhất trí 100% các chỉ tiêu kế hoạch mà HĐQT đã đề ra cho năm 2015, một số chỉ tiêu lớn của năm 2015 như sau:

- Tổng nguồn vốn hoạt động 114 tỷ đồng;

- Tổng dư nợ đạt 100 tỷ;

- Tích cực khai thác tiềm năng huy động tiền gởi tiết kiệm đạt 91 tỷ đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng; trang bị thêm 3 dàn máy vi tính và một số thiết bị khác với tổng tri giá khoảng 113 triệu đồng; đồng thời năm 2015 sẽ mua ô tô con phục vụ hoạt động. HĐQT mong muốn sẽ tạo niềm tin hơn nữa đối với bà con từ đó nâng cao doanh số tiền gởi, tiền cho vay góp phần phát triển kinh tế hộ, hạn chế cho vay nặng lãi, giảm nghèo tiến lên làm giàu và góp phần xây dựng nông thôn mới..

Các đồng chí lãnh đạo và thành viên tham dự đại hội rất vui mừng và phấn khởi vì thành tích năm qua của đơn vị. Mọi người đều mong muốn QTD Phước Tân Hưng  chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy ưu điểm của năm qua để hoàn thành vượt mức kế hoạch 2015 đã đề ra, tạo đà phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời HĐQT quyết tâm khắc phục các yếu kém đặc biệt là nợ quá hạn của năm 2014. Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

H.H

In văn bản