Đang tải... Vui lòng chờ...

Đại hội đại biểu thành viên thường niên của QTDND Cầu Voi

Ngày 17 tháng 3 năm 2015 tại Nhà hàng Hương Quê phường 5 TP Tân An QTDND Cầu Voi huyện Thủ Thừa đã tổ chức Đại hội Thành viên để tổng kết hoạt động năm 2014 và đề ra phương hướng năm 2015,. Đến dự có đại diện lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An, các QTDND bạn trong tỉnh và 35/37 Đại biểu Thành viên được triệu tập đã đến dự.

Năm 2014 QTD Cầu Voi đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: So với kế hoạch nguồn vốn hoạt động tăng 110,2%, vốn điều lệ tăng 101%, huy động tiền gởi đạt 106,40%, tăng trưởng tín dụng đạt 107%, nợ quá hạn chiếm 0,85% trên tổng số dư nợ; kết quả thu nhập trừ chi phí đạt 59%. Một số nội dung đạt được cụ thể trong năm 2014 như sau:  Tổng nguồn vốn đạt 25,34 tỷ đồng trong đó vốn huy động là 19,146 tỷ đồng và tổng dư nợ cho vay là 23,613 tỷ đồng; vốn vay dư nợ cuối năm là 3,82 tỷ đồng giảm 180 triệu so với năm 2013 và vượt kế hoạch 66,10%.Vốn điều lệ cuối năm là 1,229 tỷ đồng tăng 404 triệu đồng so với năm 2013; thành viên 1.771 TV tăng thêm 107 TV so với đầu năm; thành viên thường xuyên là 55 TV. Lợi nhuận đạt 238 triệu đồng; chia lãi cổ phần thường xuyên 12%/năm. Đai hội đã nhất trí 100% các chỉ tiêu kế hoạch mà HĐQT đã đề ra cho năm 2015, một số chỉ tiêu lớn của năm 2015 như sau:

- Tổng nguồn vốn hoạt động 27 tỷ đồng;

- Tổng dư nợ đạt 25 tỷ;

- Tổng vốn huy động tiền gởi tiết kiệm đạt 21 tỷ đồng;

- Lợi nhuận 300 triệu.

- Lương bình quân 10,70 triệu đồng/người/tháng. Các chế dộ khác như trang phục, ăn trưa, phụ cấp trách nhiệm, độc hại , lương phép thực hiện đầy đủ cho người lao động.

 HĐQT mong muốn năm 2015 sẽ tạo niềm tin hơn nữa đối với bà con từ đó nâng cao doanh số tiền gởi, tiền cho vay góp phần phát triển kinh tế hộ, hạn chế cho vay nặng lãi, giảm nghèo tiến lên làm giàu và góp phần xây dựng nông thôn mới..

Các đồng chí lãnh đạo và thành viên tham dự đại hội rất vui mừng và phấn khởi vì thành tích năm qua của đơn vị. Mọi người đều mong muốn QTD Cầu Voi   chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy ưu điểm của năm qua, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành vượt mức kế hoạch 2015 đã đề ra, tạo đà phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt là nợ quá hạn của năm 2014. Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

H.H

In văn bản