Đang tải... Vui lòng chờ...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại cơ quan

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh -ông Công Hoàng Bạch (Chủ tịch Liên minh HTX) tiếp xúc với cử tri ở đơn vị công tác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnhthông báo về nội dung, kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh; thông báo nội dung kết quả giải quyết của các ngành chức năng đối với những ý kiến, kiến nghị cử tri. Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh cũng báo cáo thông qua 20 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2014 đã xác định các chỉ tiêu phát triển: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh 11,5%; GDP bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực 2,8 triệu tấn; tổng thu ngân sách nhà nước 5.284 tỷ đồng; tỷ lệ xã có bác sĩ 100%.v.v.

Cử tri cơ quan kiến nghị những nội dung liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, tín dụng đen, sửa chữa các đoạn đường ở TP Tân An và các nội dung khác.

Văn Ngọc

In văn bản