Đang tải... Vui lòng chờ...

Bản Tin

Đại hội Công đoàn viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2012
Ngày 19/1/2012, Liên minh HTX tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2012 nhằm tổng kết hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh Long An năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Lê – Bí thư Chi bộ cơ sở Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Công Hoàng Bạch - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, đồng chí Huỳnh Văn Đầm – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng chủ trì hội nghị và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan.

Đại hội thành lập Hợp tác xã cá dĩa ANC
Ngày 9/3/2012, tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, các sáng lập viên đã tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã cá Dĩa ANC. Tham dự Đại hội có đồng chí Công Hoàng Bạch – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, đại diện Sở Công thương, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh, phòng kinh tế, phòng tài chính – kế hoạch thành phố Tân An cùng 10 sáng lập viên của hợp tác xã.

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh Long An
Từ khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ra đời cho đến nay đã tạo nên một sinh khí mới cho kinh tế tập thể (KTTT) ở Long An mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã và đang có bước phát triển mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh Long An và Liên đoàn HTX CHLB Đức 2010 - 2011
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An và Dự án phát triển Hợp tác xã tại Việt Nam, DGRV đã tư vấn, hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các hợp tác xã, Quỹ TDND thành viên thông qua các hội thảo, hội nghị chuyên đề, tư vấn của chuyên gia về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Liên minh và cán bộ quản lý điều hành các hợp tác xã, Quỹ TDND.

DGRV hỗ trợ hiệu quả cho Liên minh HTX và các QTDND
Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân của Liên đoàn Hợp tác xã CHLB Đức (DGRV), vào tháng 2/2012 dự án DGRV đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Tiền Giang và Phú Thọ.

LIÊN MINH HTX TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUỸ HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC CHO CÁC HỢP TÁC XÃ
So với những năm trước, trong hai năm gần đây các hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển ít về số lượng, nhưng có nhiều HTX sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả, đặc biệt là các lĩnh vực: sản xuất rau an toàn, thủy sản, sản xuất lúa, trồng cây ăn quả, dịch vụ thương mại…Một số hợp tác xã đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ sản phẩm và tổ chức mạng lưới dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu cho xã viên và bà con trong vùng

Liên Minh HTX Long An
Liên Minh HTX Long An
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với tên gọi ban đầu là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do ông Trần Ngàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thanh Vân quyền Giám Đốc Sở thương mại và Du lịch – Phó chủ tịch trực và 5 ủy viên của các Ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc

Sơ đồ tổ chức Liên Minh
Sơ đồ tổ chức Liên Minh

Trung tâm dịch vụ phát triển HTX