Đang tải... Vui lòng chờ...

Bản Tin

Hội thi thuyết trình và hát karaoke về Bác Hồ

Long An: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh Long An đã có sự chuyển biến tích cực ở khu vực kinh tế tập thể, từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả nhờ cách làm mới, phát triển nhiều mô hình mới và biết khai thác tốt lợi thế, tiềm năng về đất đai, nguồn lao động dồi dào ở nông thôn, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp thị và mở rộng thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất để giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhu

Hội thảo nâng cao chất lượng Bản tin kinh tế hợp tác - hợp tác xã

Những điểm mới trong Luật HTX năm 2012

Đoàn cán bộ cao cấp Việt Nam khảo sát mô hình hợp tác xã tại CHLB Đức

Hội thảo phát triển bền vững vùng cây thanh long tỉnh Long An

Đoàn cán bộ Liên minh và Hợp tác xã tỉnh Đak Nông đến làm việc tại Long An

Học tập mô hình Quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu

Nâng cao nhận thức của cán bộ phụ nữ về vai trò của kinh tế tập thể

Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát tổ chức đại hội thường niên năm 2012