Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Lượt truy cập

 

liên kết online
Liên Minh HTX Long An

LIÊN MINH HTX TỈNH LONG AN

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An được thành lập theo quyết định số 1750/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với tên gọi ban đầu là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do ông Trần Ngàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thanh Vân quyền Giám Đốc Sở thương mại và Du lịch – Phó chủ tịch trực và 5 ủy viên của các Ngành xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

 Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bắt đầu đi vào hoạt động chính thức tháng 3 năm 1994 với biên chế ban đầu là 4 cán bộ - nhân viên gồm: 01 Phó chủ tịch trực, 01 Cán bộ phụ trách Văn phòng – Phong trào; 01 Kế toán – Đánh máy và 01 tài xế. Đến đầu năm 1995 được UBND tỉnh điều động về thêm 02 cán bộ nữa nâng tổng số biên chế lên là 06 người.

Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước tỉnh Long An. Hàng năm được UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động. Có quy chế làm việc và UBND tỉnh chuẩn y phê duyệt quy chế tại quyết định số 787/QĐ.UB ngày 15 tháng 07 năm 1994.

Đến tháng 7 năm 1995 Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Long An tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (1995 – 2000). Đại hội bầu bà Lê Thanh Vân giữ chức vụ Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Hiệp và ông Phạm Ngọc Cường giữ chức phụ Phó chủ tịch và đổi tên gọi là Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Long An. Đến tháng 01 năm 2001 Hội đồng liên minh các HTX tỉnh Long An đổi tên lại là Liên minh HTX tỉnh Long An cho phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam theo Quyết định số 173/2001/QĐ.UB ngày 16/2001 của UBND tỉnh Long An.

Liên minh HTX tỉnh Long An có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và hoạt động theo điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại Quyết định số 127/2000/QĐ.TTg  ngày 17 tháng 01 năm 2000.